منابع کنکور ارشد عمران - نقشه برداری

۱-مواد امتحانی آزمون و تعداد سؤالات: آزمون ۱۸۰ دقیقه، برای۱۰۰ سؤال بدون استفاده از ماشین حساب طراحی شده:   دروس تعداد سؤال ضرایب ۱ زبان تخصصی ۲۰ ۱ ۲ ریاضیات ۲۰ ۱ ۳ فتوگرامتری ۲۰ ۲ ۴ ژئودزی ۲۰ ۲ ۵ نقشه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 95 بازدید
دی 92
2 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
5 پست
شهریور 92
14 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
15 پست
خرداد 92
16 پست
اسفند 91
5 پست
بهمن 91
9 پست
دی 91
7 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
6 پست