ضرایب کنکور کارشناسی ارشد مهندسی عمران- نقشه برداری

فتوگرامتری :

کتابها:

فتوگرامتری تحلیلی - دکتر جلال امینی

مبانی فتوگرامتری - دکتر همراه

جزوات:

فتوگرامتری - دکتر صادقیان
فتوگرامتری - شایسته ماهان
فتوگرامتری - دکتر صمدزادگان
فتوگرامتری - دکتر ولدان زوج
فتوگرامتری - دکتر عزیزی
فتوگرامتری - امامی

ژئودزی:

- کتابها:

کتاب لاتین Geodesy The Concept By Vanicek
ژئودزی و کارتوگرافی ریاضی - مهندس رستمی و امامی
ژئودزی ماهواره ای - مهندس شاهکار

- جزوات:

ژئودزی 1 و 2 - محمد کریم
ژئودزی 1 - دکتر وثوق
ژئودزی ماهواره ای - مهدس مرضیه باعث
ژئودزی 1 - دکتر نجفی
فیزیکال - محمد کریم
فیزیکال - دکتر نجفی
ژئودزی - دکتر نجفی

نقشه برداری :

- کتابها:

نقشه برداری مهندسی - مهندس دیانت خواه
نقشه برداری - مهندس شمس نوبخت ( انتشارات علم و صنعت )
نقشه برداری مسیر و قوس ها در راه سازی - مهندس علیرضا سلیمانی
تحلیل مسائل نقشه برداری - مهندس انتظاری
نقشه برداری عمومی - مهندس عاصی

- جزوات:

نقشه برداری ژئودتیک - مهندس عسکریان
کاداستر - دکتر صادقیان
سرشکنی - مهندس مهرابی
سرشکنی - مهندس اردلان
سرشنی ( حل تمرین ) - دکتر نجفی

زبان انگلیسی :
کتاب زبان تخصصی نقشه بداری انتشارات سمت

کتابها و نمونه سوالات سالهای قبل:

مجموعه سوالات کارشناسی ارشد نقشه برداری - دکتر همراه و مهندس رنجبر و مهندس آقا محمدی
پرسشهای چهارگزینه ای نقشه برداری - دکتر نجفی ( انتشارات خواجه نصیر )

/ 0 نظر / 35 بازدید