...

تعیین شعاع حداقل در قوس های افقی و قائم
محاسبات قوس ساده
محاسبات قوس دو مرکزی -در سه حالت مختلف
محاسبات قوس سه مرکزی -درچهار حالت مختلف
محاسبات قوس سرپانتین
محاسبات قوس کلوتوئید – دایره- کلوتوئید
تعیین حداقل طول سرشکن در قوس های افقی
محاسبات تعریض راه
محاسبه مسافت پاکسازی
ترسیم مسیر افقی راه
ترسیم تمام انواع قوس های افقی
انجام عملیات خاکی
قابلیت وارد کردن اطلاعات درون محیط برنامه
محاسبه سطح مقطع عرضی راه
قابلیت معرفی سطح های مختلف در راه
قابلیت معرفی برم
قابلیت معرفی شیب های متفاوت در خاکریز ها
ترسیم مقاطع عرضی راه به صورت رنگی
ترسیم پروفیل طولی
ترسیم خط پروژه
ترسیم قوس های قائم سهمی
محاسبه کل حجم عملیات خاکی و محاسبات بروکنر
ترسیم منحنی بروکنر
ترسیم جهت قوس های افقی
قابلیت معرفی پل و تونل و لحاظ حجم صفر در آنها
قابلیت کنترل خطا
قابلیت چاپ داده های ورودی و خروجی
کلیه ترسیمات درون محیط برنامه با قابلیت ویرایش می باشند
قابلیت ذخیره و چاپ کلیه ترسیمات بدون نیازبه نرم افزارهای کمکی
امکان ذخیره ترسیمات با فرمت های اتوکد
قابلیت ذخیره کلیه داده های وارد شده با امکان ویرایش و حذف
نمایش کلیه داده های ورودی و خروجی به صورت جدول بندی شده
قابلیت انتقال داده های ورودی و خروجی به محیط اکسل
محاسبات تئوری های یک لایه و دو لایه در روسازی
قابلیت فراخوانی و ادامه پروژه در آینده یا ایجاد یک پروژه جدید
امکان تغییر زبان به فارسی یا انگلیسی
و ....

شماره ثبت در شورای عالی انفرماتیک کشور : 102737

پیشنهاد : با حجم کم دانلود استفاده از راهنمای برنامه برای دوستان علاقمند بسیار مفید است...

دانلود نسخه نمایشی نرم افزار راهسازی راهکار - RahkaR Road Software Demo version

نمونه فایل خروجی نرم افزار راهسازی راهکار شامل محاسبه حجم خاکبرداری و حجم خاکریزی و خط پروژه و پروفیل طولی و مقاطع عرضی

 آموزش نرم افزار راهسازی راهکار

دانلود راهنمای نرم افزار راهسازی راهکار

دانلود رایگان نرم افزار محاسبه قوس های افقی و قوس های قائم و محاسبه احجام خاکی

/ 0 نظر / 18 بازدید