سمینار تخصصی

برگزاری موفق و استقبال خوب صاحبان اندیشه و عمل در حوزه های کاربرد علوم و فناوری های ژئوانفورماتیک از اولین ’ سمینار تخصصی کاربرد های علوم و فناوری های سنجش از دور و GIS در نظام سلامت (89)‘ موجب شد که دومین سمینار تخصصی با شعار محوری ژئوانفورماتیک در خدمت محیط زیست سالم در دستور کار موسسه ملی تحقیقات سلامت – دانشگاه علوم پزشکی تهران و پژوهشکده ژئوانفورماتیک - دانشگاه تهران قرار گیرد.

 

 

علوم و فناوری های ژئوانفورماتیک بطور روزافزونی در حوزه‌های پژوهشی و اجرایی مرتبط با مسائل بهداشتی و سلامت عمومی مورد استفاده قرار می گیرند. توجه به علوم ژئوانفورماتیک در مسائل بهداشتی بدین دلیل است که داده های بهداشتی و سلامت عمومی طیف وسیعی از حوزه ها، از قبیل سلامت عمومی، آزمایشگاه ها، اطلاعات جمعیتی، اطلاعات اقتصادی-اجتماعی، و مخصوصاَ اطلاعات محیطی را پوشش می دهند. اکثر جنبه های محیط زیست از روندهای قابل مدلسازی با مکانیزم های تقریبا مشابهی تبعیت می کنند، با این حال تنوع و کیفیتهای متفاوت محیطی در مناطق مختلف جهان و تغییر عوامل اکولوژیکی و فعالیتهای زیستی بر سلامت انسانها نیازمند فرایندهای مدلسازی متنوعی است که علوم و فناوری‌های ژئوانفورماتیک از بهترین ها برای انجام این کار هستند.

 

 

سنجش از دور Remote Sensing (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی Geographical Information System (GIS) از اصلی ترین و پرکاربردترین زیر شاخه های علوم و فناوری‌های ژئوانفورماتیک هستند که به همراه سیستم تعیین موقعیت جهانی Global Positioning System (GIS) و کارتوگرافی Cartography در تلفیق با علوم و فناوری‌های اینترنت و IT مجموعه­ای قدرتمند از زیرساخت های علمی و فناوری جهت جمع آوری، تجزیه و تحلیل، ذخیره، مدلسازی و کاربردی کردن اطلاعات مرتبط با زمین و تقریبا اکثر پدیده های مرتبط با آنرا فراهم می نمایند. بر مبنای اطلاعات و داده های بهداشتی حاوی اطلاعات مکانی، مطالعات جغرافیایی مربوط به بهداشت و سلامت می توانند میزان درک و فهم از علل مخل در فرایندهای طبیعی را افزایش داده و در کنترل و جلوگیری از آنها کمک می نماید.

 

 

موسسه ملی تحقیقات سلامت – دانشگاه علوم پزشکی تهران و پژوهشکده ژئوانفورماتیک - دانشگاه تهران به عنوان رسالتی اساسی ایجاد بسترهای تعامل بین رشته ای و ایجاد قابلیت ها و فرصت های مورد نیاز جامعه اقدام به برگزاری دومین سمینار تخصصی ’کاربردهای علوم و فناوری‌های ژئوانفورماتیک در نظام سلامت‘ می نمایند. براین اساس هدف اصلی خود را سازمان دهی هدفمند و سیستماتیک و ایجاد بستر مناسب در مجامع علمی و اجرایی جهت بحث و بررسی موارد مورد نظر دانسته و انتظار می‌رود بدین وسیله کاربران حوضه های سلامت و پزشکی قادر به کسب علوم و آگاهی های لازم در مورد کمیت و کیفیت منابع داده ای موجود و چگونگی بهره گیری از آنها باشند. انتظار می رود در یک بستر تعامل بین رشته‌ای متخصصین و صاحب نظران رشته های ژئوانفورماتیک بتوانند درک بهتر و کارآمدتری از بکارگیری این علوم در نظام سلامت بدست آورند.

/ 0 نظر / 13 بازدید