کنکورهای آزمایشی موسسه ورنال

 

نوع آزمون

آزمون های
 مرحله ای
(هزار تومان)

ازمون های
جامع
(هزار تومان)

مکاتبه ای و حضوری
(شرکت در کلاس ها)

        25   

 30

حضوری (بدون شرکت در کلاس ها)

     30      

 35

 

 

 

  

- زمان و نوع برگزاری آزمون ها:
شماره
آزمون
تاریخ آزمون
 (جمعه )
نوع آزمون
1
           3 آبان
مرحله ای
2
          17 آبان
مرحله ای
3            1 آذر
مرحله ای
4
 15 آذر
جامع
5
           29 اذر
جامع
6
13 دی
جامع
7 27 دی جامع 8 4 بهمن جامع

 

شماره
آزمون
زبان
ریاضی
فتوگرامتری
ژئودزی
نقشه برداری
تاریخ
(روز جمعه)
1
لغات و متون عمومی
ریاضی1
 
فتو1
ژئودزی1
نقشه 1
           
2
آزمون اول + گرامر
آزمون اول: مباحث اولیه ریاضی2
(هندسه تحلیلی و جبر خطی- توابع عددی و برداری- اکسترمم توابع دومتغیره- توابع برداری)
آزمون اول +فتو2
آزمون اول+ ژئو2
آزمون اول + نقشه 2 تئوری خطاها
           
3
جامع (لغات عمومی- متون عمومی- متون تخصصی- گرامر)
آزمون اول و دوم +
معادلات مرتبه اول و دوم
آزمون اول و دوم + فتو3
آزمون اول و دوم + GPS
آزمون اول و دوم+ سرشکنی
           
4
جامع
جامع
جامع
(دروس اضافه شده: مطالب مرتبط با فتوگرامتری 4 )
جامع
(دروس اضافه شده: نجوم+ فیزیکال ژئودزی)
جامع
(دروس اضافه شده: زیرزمینی، نقشه برداری مسیر)
           
5
جامع
جامع
جامع
جامع
جامع
           
6
جامع
جامع
جامع
جامع
جامع
            7 جامع جامع جامع جامع جامع   8 جامع جامع جامع جامع جامع  

اطلاعات بیشتر:

http://fa.vernal.ir/?content=viewcat&catid=93


/ 2 نظر / 11 بازدید