نصف النهار گرینویچ،نصف النهار مبدا نیست!؟

دکتر ایرج افشار ایرانشناس در چهارمین همایش بین المللی جغرافی دانان جهان اسلام گفت:

نصف النهار گرینویچ،نصف النهار مبدا نیست.این نصف النهار که پایه و اساس علمی ندارد به صورت کاملا قراردادی به عنوان نصف النهار مبدا قرار گرفته است.

جایگاه نصف النهار مبدا در سال 1767 پیش از میلاد از سوی زرتشت پیامبر ایرانباستان مشخص گردید.بر پایه ی پژوهش های دکتر افشار،اشورزرتشت با دانش ستاره شناسی دریافته بود که خط نیمروز یا نصف النهار از سیستان می گذرد.
خط نیمروز نیمکره ی شمالی زمین را به دو بخش برابر قسمت می کند و این به آن معناست که در این نقطه از جهان هنگامی که خورشید در میانه ی روز است همه ی نیمکره ی شمالی در روز به سر می برد.
به گفته ی دکتر ایرج افشار هنگامی که آفتاب درست بر نصف النهاری که از سیستان می گذرد قرار می گیرد،از ژاپن تا جزایر خالدات در سرتاسر جهان آفتاب دیده می شود.( در شرق به صورت غروب و در غرب به صورت طلوع).
دانش جغرافیا و اندازه گیری زمین در گذشته به حدی بوده است که این خط نیمروز را ثبت کرده بودند و از همان قدیم سیتان را ایالت نیروز می نامیدند.

به گفته ی دکتر،رصد خانه ی نیمروز درست بر همین نقطه از زمین ساخته شده بود اما اکنون در زیر خاک پنهان است.

 

دکتر افشار درباره ی دانش ستاره شناسی زرتشت می گوید:
بر اساس گفته های زرتشتیان اشورزرتشت از 20 سالگی تا 30 سالگی تنها زندگی کرده است.که برخی بر این عقیده اند که او از این تنهایی استفاده کره و به راز آفرینش پی برده است.همچنین به بررسی ستارگان هم پرداخته است که از شکاف غارها به عنوان دوربین استفاده می کرده و داده های خود را ترسیم می کرده است.که توانسته قرار گرفتن خورشید در صورت فلکی حمل را رصد کند.

امیدواریم دانش گذشتگانمان را فراموش نکنیم 

/ 0 نظر / 9 بازدید