سوال هوش

1.به چهارمین روز هفته چهارشنبه بگویند صحیح است یا چار شنبه؟

2.آن چه کلمه ای است که با سواد ترین آدم ها آن را غلط مینویسند؟ 

3.سه مساوی نه(9) و هفت (7) با پنج(5) مساوی است معلوم کنید چرا؟ 

4. حسنی املا داشت همه را قلط نوشت ولی بیست گرفت چطور ممکن است؟ 

5.کدام یک ا زدو جمله زیر صحیح تر است؟(است یا هست) 
زرده تخم مرغ سفید است
زرده تخم مرغ سفید هست

6.ده و ده بیست نمیشود پنجاه تا به آن اضافه کنید یازده خواهد شد آن چیست؟


پاسخ ها:

1. چهارمین روز هفته که سه شنبس... 
2. خودِ کلمه ی غلط
3. از نظر تعداد حروف با هم مساوی اند
4. یه نفر دیگه 20 گرفته... توی سوال که نگفته حسنی 20 گرفت، گفته ولی 20 گرفت...  (اسم اونی که 20 گرفته ولی بوده)
5. هیچ کدوم. زرده اصولا زرده 
6. 10 و 10 دقیقه، اگه 50 دقیقه بره روش میشه ساعت 11 

/ 1 نظر / 19 بازدید
یه دوست

جالب بود.مرسی کلا وبلاگت جالبه .آفرین