گالری تصویر

آخرین کلاس دوره کارشناسی - استاد مهندس عبدی (خرداد 92)

 همایش زئوماتیک 9 / 2 / 92 - من و برادرم

حضور دانشجویان دانشکده سازمان جغرافیا و دانشگاه شهید رجایی

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

مسابقه زئولیگ 92 - دانشگاه خواجه نصیر / تیم دانشگاه شهید رجایی (رتبه 3.5 !)

دانشجویان نقشه برداری دانشگاه شهید رجایی - ورودی بهمن 90

---------------------------------------------------------------------------------------------

سایت دانشکده سازمان جغرافیا

 

دانشجویان سازمان جغرافیا بهمراه استاد دکتر پیش بین 

------------------------------------------------------

دانشجویان دانشکده سازمان جغرافیا بهمراه دکتر کریمی دی 91

دانشجویان دانشکده سازمان جغرافیا بهمراه دکتر کریمی دی 91

دانشجویان دانشکده سازمان جغرافیا (ورودی 89) بهمراه دکتر کریمی 

دانشجویان دانشکده سازمان جغرافیا (ورودی 89) بهمراه دکتر کریمی 

 لایک این وبلاگ>>>Top Blog<

دانشجویان دانشکده سازمان جغرافیا بهمراه استاد آقایی دی 91

 طبقه 6 دانشکده سازمان جغرافیا...ورودی 90

تیم فوتسال دانشکده سازمان جغرافیا آبان 91

دانشجویان دانشگاه آزاد تهران جنوب بهمراه استاد خاکبازان

دانشگاه آزاد تهران جنوب

 

دانشجویان دانشگاه زابل ورودی 90 و استاد خاکبازان

 

 دانشجویان کاردانی سازمان جغرافیا ورودی 88

 

ورودی 88 سازمان جغرافیا عملیات نقشه مسیر- تلو

 

 

 استاد صالح آبادی و استاد خاکبازان- روز استاد 90

محرم 90

اهواز-دانشجویان سازمان جغرافیا

/ 0 نظر / 9 بازدید