دسترسی به داده های جهانی Rinex ایستگاه GPS سازمان نقشه برداری تهران

نحوء دسترسی به داده های جهانی Rinex ایستگاه GPS سازمان نقشه برداری تهران
 

نحوء دسترسی به داده های جهانی Rinex ایستگاه GPS سازمان نقشه برداری تهران

GPS Array : IGS

جهت دسترسی به داده های rinex ایستگاه سازمان نقشه برداری تهران ، به آدرس زیر مراجعه نمایید :

برای اتصال کلیک کنید...

http://sopac.ucsd.edu/scripts/dbLocateSite.cgi?site=tehn

/ 0 نظر / 17 بازدید