دانلود کتاب فارسی آموزش کاربردی نرم افزار ArcGIS 10.1

مقدمه کتاب فارسی آموزش کاربردی نرم افزار ArcGIS 10.1


سپاس خدای را که توفیق داد تا بتوانم به نگارش این کتاب همت گماشته و خدمتی هر چند کوچک به جامعه دانشگاهی و علمی ایران عزیز کرده باشم. در این نوشتار نویسنده قصد ندارد تا به مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی بپردازد گرچه دیباچۀ هر علمی تبیین اصول و شالودههای آن است و با در نظر گرفتن اینکه دانشجویان و مخاطبان کتاب تا حدود زیادی با اساس و مبانی این علم در کلاسهای درس آشنایی هر چند جزئی پیدا کردهاند از پرداختن به این بخش خودداری میکند تا انرژی بیشتری را صرف آموزش کاربردی آن نماید. نرم افزار Arc GIS 10.1 متشکل از چهار زیر مجموعه به نامهایArcMap 10.1 ، ArcCatalog 10.1، ArcScene 10.1  و ArcGlobe 10.1  است که در ادامه به تفصیل کاربردهای هر کدام از زیر بخشهای مذکور تبیین و تشریح خواهد شد. همچنین در این نوشتار که به دو بخش مقدماتی و کاربردی تقسیم شده است به ترتیب، در گام اول زیر بخشهای Arc GIS 10.1 بصورت عملی و کاملاً تصویری تشریح شده و در گام بعدی به کاربردهای این نرم افزار در زیر بخشهای مختلف پرداخته خواهد شد.نویسنده اذعان دارد که سامانه اطلاعات جغرافیایی و خاصه نرم فزار Arc GIS به قدری گسترده و جامع است که نمیتوان ادعا کرد با نگارش این کتاب به تشریح کامل و جامعی دست یافته است بلکه این کتاب را میتوان مقدمهای مختصر درباره نرمافزار Arc GIS 10.1 قلمداد کرد و امید آن است که این تحفهی کم مقدار مورد اقبال دانشگاهیان و جامعه علمی ایران عزیز قرار گرفته باشد و با همت این عزیزان، کامل و کاملتر شود. 


  نام کتاب : آموزش مقدماتی و کاربردی نرم افزار Arc GIS 10.1
نویسنده: ابراهیم فیروزکوهی
تعداد صفحات: 167
 منبع: gistech.ir

فایل‌(های) پیوست شده
  ArcGIS 10.1.part1.rar (اندازه: 4 MB) 
  ArcGIS 10.1.part2.rar (اندازه: 2.84 MB)

/ 0 نظر / 14 بازدید