لیست اسامی شرکتهای نقشه برداری

 لیست اسامی شرکتهای نقشه برداری: شنام شرکتنوع فعالیتتلفنمدیرعاملآدرس1 آبزی گستر (رتبه 1) نقشه برداری زمینی 2263855 محمدطاهر رحیمی تهران،خ گاندی،ک4،پ1/2،ط اول،ک پ15177 2 آب نگار (رتبه2) زمینی و فتوگرامتری 6932571 - 6939498?p عزت اله فلکشاهی تهران،خ آزادی،خ خوش شمالی،ک زارعی راستگو،پ35،ک پ14578 3 آذرمختصات زمینی رتبه 2 360808 فیروزلک تبریز،خ علامه طباطبایی(چای کنار)،ایستگاه تپلی باغ،پ389 4 آذرپیمایش زمینی رتبه2 3812045 محمدعظیمی تبریز،شهرک پرواز،اول جاده باسمنج،پ79،ص پ5167778974 5 اوج نگار زمینی رتبه1 8307138 8834708 فردین شاهین فر تهران،خ کریمخان زند،خ خردمندشمالی،کوی دی،پ9،ط 4غربی،ک پ19199 6 ایراناب زمینی رتبه1 264337 2005023 ابوالقاسم توتونچی تهران،خ دکترشریعتی،دوراهی قلهک،ک ژیلا=پ12،ک پ19496 7 ایران کارتوگرافی زمینی رتبه1 8093136 8094776 معصومه فرخی تهران،شهرک قدس،فاز4،خ فلامک،پ171،ک پ14677 8 ایران مختصات زمینی رتبه2 7508984 فیروز حسن زاده تهران،خ شریعتی،سه راه طالقانی،خ آمل،بن بست دکتر قوامی،پ112،ک پ 16118 9 ایران نقشه زمینی رتبه2 8273358 احمد دهقانیان تهران،کوی نصر،انتهای خ 21،خ شهیددرگاهی،پ42،ط2 10 ایران نقشینه زمینی رتبه1 8219876 8222566 احمد امینی تهران،فلکه دوم صادقیه،بلوار اصفهانی،خ وحدتی،ک دانش،پ12،ک پ14618 11 برداشت زمینی رتبه1 7502426 7507518 یونس قره باغی تهران،خ دکترشریعتی،روبروی سینماآرام،ک انوار،پ544،ک پ 15649 12 پارآب فارس زمینی رتبه1 6279857 6279859 فیض اله بنی پور شیراز،بلوارشهیدچمران،نبش ک گلها،پ13 13 ایران توپوگرافی زمینی و فتوگرامتری 8726589 8726586 نصرت اله حاجی باشی تهران،خ ولیعصر،بالاترازخ شهیدمطهری،جنب دراک استور بزرگ شهر،پ959 14 ایراناب زمینی رتبه 1 264337 2005023 فیروزلک تهران،خ دکترشریعتی،دوراهی قلهک،ک ژیلا=پ12،ک پ19496 15 ایران مختصات زمینی رتبه2 3812045 محمدعظیمی تبریز،شهرک پرواز،اول جاده باسمنج،پ79،ص پ5167778974 16 ایران نقشه زمینی رتبه2 8273358 احمددهقانیان تهران،کوی نصر،انتهای خ 21،خ شهیددرگاهی،پ42،ط2 17 ایران نقشینه توپوگرافی رتبه1 8219876 8222566 احمدامینی تهران،فلکه دوم صادقیه،بلوار اصفهانی،خ وحدتی،ک دانش،پ12،ک پ14618 18 برداشت زمینی رتبه1 7502426 7507518 یونس قره باغی تهران،خ دکترشریعتی،روبروی سینماآرام،ک انوار،پ544،ک پ 15649 19 پاراب فارس زمینی رتبه1 6279857 6279859 فیض اله بنی پور شیراز،بلوارشهیدچمران،نبش ک گلها،پ13 20 پارس پیاب زمینی رتبه1 8402218 8428784 مسعودسعیدی تهران،خ شهیدبهشتی،خ اندیشه 6غربی،پ44،ط2 21 پارس فلات زمینی رتبه1 865583 2507034 محسن صادقی تهران،بزرگراه رسالت،بعداز چ مجیدیه،جنب رستوران برگ سبز،پ215 22 پی آب نوین زمینی رتبه1 6435568 927847 بهرام قنادیان تهران،انتهای خ جمالزاده شمالی،ک نادر،پ14،ط2 23 پویانقش امید فتوگرامتری 4223963 4237035 حسین بیک محمدنژاد تهران،شهرک ژاندارمری،بلوارمرزداران،چ سرسبز،خ پرستو،پ 1239 24 پیمایش ایران زمینی رتبه 1 6400596 6417338 منوچهروزیری تهران،خ شهیدلبافی نژاد،بین ابوریحان و دانشگاه،پ116،ک پ13156 25 تراز سنج توپوگرافی رتبه2 4062994 4062988 جوادشیرپور تهران،فلکه دوم صادقیه،ابتدای بلوار فردوس،پ28،ط1،ک پ 14817 26 تهران پالیز زمینی رتبه2 6923372 6924067 مجیدحسن زاده تهران،بلوار کشاورز،تقاطع کارگر،خ پیام آوران،ک هندسی،پ25،ک پ14188 27 تهران راستا زمینی رتبه2 4656532 پرویز سپاه منصور تهران،خ آزادی،بعدازمیدان آزادی،خ مسعود آزمون نیا،پ63،ط اول شمالی 28 جمع نما زمینی رتبه2 7905709 علیرضا هدایتی تهران،نارمک،گلبرک غربی،نرسیده به هفت حوض،پ162ر1ش5 29 خاک و سنگ زمینی رتبه1 541916 545641 عبدالرحیم صالحی دزفولی تهران،خ کارگرجنوبی،خ لشکر،خ کمالی،خ غفاری،پ262،صپ483و13185 30 دریا ترسیم هیدروگرافی 1 8213441 عبدالحسین معذی نجف آبادی تهران،خ اشرفی اصفهانی،نرسیده به پل همت،خ پارک،پ43 31 دریانقش هیدروگرافی2 8895965 8904923 خلیل برزگر جلیلی مقام تهران،خ ولیعصر،بالاتراززرتشت،ک جاوید،پ4 32 دزآب زمینی رتبه1 348030 348033 مجیدلیاقت چوباقری اهواز،جاده گلستان،نبش خ فروردین،ک پ 61335 33 دزنقش راه زمینی رتبه1 2079429 8956695 نینوس ایوز زاده تهران، خ فلسطین شمالی،پایین تراز تقاطع زرتشت،ک8،پ1،ط4 34 دستورنوین هیدروگرافی 1 8828944 8826624 محمدباقر آل رسول تهران،خ سمیه،نبش ک مژدهی،پ25،ک پ15817 35 دورکاو زمینی1 658281 امیرحسین بهاران تهران،خ دکتر فاطمی،خ2،ک هومان،پ33،ک پ 14157 36 دریاب زمینی1 862532 865144 اسدالله سوری تهران،خ دکترشریعتی،خ خواجه عبداله انصاری،خ8،پ22،ط1،ش3،ک پ16616 37 راهوارشاهرود زمینی رتبه1 25385 28855 سعیددزیانیان شاهرود،خ22بهمن،روبروی بانک ملی 38 رایان تبدیل نوین فتوگرامتری رتبه1 4419503 میرحمیدحمیدی عدلی تهران،خ دکترشریعتی،روبروی سینماآرام،ک انوار،پ544،ک پ 15649 39 رایان نقشه فتوگرامتری رتبه1 3165658 3165919 نورالدین صدرایی نجفی تهران،خ پیروزی،بلوار ابوذر،نبش کوچه 5شرقی،پ2،ک پ 17666 40 رصدایران فتوگرامتری 1 8005475 8005476 تیوان زادوریان تهران،خ فاطمی،خ باباطاهر،پ43 41 رقوم نگاران زمینی رتبه 1 7412226 سیدرضا صالحی اسکوئی تهران،خ سی متری امامت،جنب پمپ بنزین،نبش ک طاهری،پ369،ط3 42 زاویه یاب زمینی رتبه2 8739460 8767885 فریدون خندان تهران،خ سهروردی شمالی،نرسیده به سه راه خرمشهر،ک شریف،پ2 43 زمین نقشه زمینی رتبه1 637405 8880974 محمدعلی پورنوربخش تهران،بزرگراه کردستان،بالاترازخ صدرا،نبش خ زاینده رود،پ1/1ط4 44 زنیط زمینی رتبه2 8807208 8827350 سیدرضابرارکی تهران،خ آیت اله طالقانی،چ سپهبدقره نی،پ96،ط3،ک پ15999 45 ژئوپی زمینی رتبه1 2228503 7507518 برهان الدین نقش بندی سنندج،خ امام خمینی(ره)،روبروی شرکت بیمه البرز،پ363،ط3 46 ژیزمان زمینی رتبه1 6000530 احمدبزرگی راد تهران،خ آزادی،نرسیده به آزادی0خ شهیددهقان،ک سبزه زار،پ16،ک پ13416 47 ساحل نقشه گستر هیدروگرافی 1 4419503 محمدخلیقی تهران،جنت آباد،بعداز20متری گلستان نبش 12متری1،پ3،ص پ1475665784 48 سازاپ پردازان زمینی رتبه1 341937 علی خواجه احمدعطاری اهواز،اتوبان گلستان،قبل از کارگر،نبش خ ناهید،ص پ 61335،157 49 سامان نقشه آریا فتوگرامتری رتبه1 4222766 927847 محمدامین زراعتی تهران،خ اشرفی اصفهانی،بالاترازمرزداران،پ101،واحد106 50 سفیدرودگیلان زمینی 1 6606073 بهمن پیروز رشت،کمربندی شهید بهشتی،چهارراه بیمارستان دکترحشمت،کوی 15خردادنبش خ ششم 51 سیگنال زمینی رتبه 2 8023268 8005792 مصطفی سیدنوزادی تهران،خ دکتر فاطمی،خ کاج،م گلها،خ مرداد،پ1،ک پ14138 52 خدمات مهندسی جهاد فتوگرامتری رتبه1 8028078 8028086 سیدحسن نوربخش تهران،خ کارگرشمالی،روبروی ضلع شمالی بیمارستان شریعتی، ک مجد،پ6 53 مهندسی برق مشانیر زمینی رتبه1 8776682 8776684 محمودمقدم تهران،م ونک،خ شهید خدامی،روبروی هتل هما،ک پ19944 54 wnv\صدرپیماب زمینی رتبه1 6273498 محمدجوادکاظمی شیراز،خ ولی عصر، نبش کوچه 20،پ49 ط1 55 طرح پیمایش زمینی رتبه1 8250168 ساسان ارمغان تهران،بزرگراه جلال آل احمد،بین پل گیشاو شهرآرا،پ26،ک پ 14458 56 طرح وتحقیقات آب و فاضلاب اصفهان زمینی رتبه1 673375 674470 محمدعلی کاظمی اصفهان، خ 22بهمن،ضلع شمالی پارک اداری غدیر،ک پ81587 57 طرح و نقشه زمینی 1 8852433 میرحبیب حسینی بافی تهران، م فاطمی، اول بزرگراه شهیدگمنام،خ جهان مهر پ 18،ک پ 14316 58 طوس آب زمینی 2 785056 سعید نی ریزی مشهد،بلوار سجاد،خ پیام،نبش پیام4،پ14،کپ91886 59 طولیاب زمینی رتبه2 6072250 سیامک رزمی نیا تهران،م دوم آریاشهر،بلوارکاشانی،بعدازبلوار فردوسی،پ78 60 فرازمین زمینی رتبه2 7531652 علیرضابهرامی بیدون تهران،خ شریعتی،پایین تراز شیراز،ک نیرو،پ1/7،ط3،ش7ص پ1613959711 61 کارتک فتوگرامتری 1 8830123 حسن پویان تهران،م فردوسی،خ فرصت،ک بهبهان،پ16،ک پ15819 62 میناسنج زمینی2 8909548 رئوف پرتوی تهران،خ فلسطین شمالی،پایین تراززرتشت،پ131،ط2ش4 64 مسیر و پیمایش زمینی رتبه1 33609 احمدموسوی زنجان،خ شهدا،نرسیده به میدان ارک،پ1994 65 مهاب قدس فتوگرامتری و هیدروگرافی1 2221071 2221079 عزیزاله بابایی تهران،خ میرداماد،خ نفت،انتهای ک12،ک پ19187،ص پ1791،15815 66 آماج ایران زمینی1 8742106 علی اکبرعسگریان تهران،سیدخندان،اول خ سهروردی شمالی،ک شهیدحسنی،پ22/1ط2 67 نشانه های توسعه و عمران فتوگرامتری1 8224865 غلامرضا اشرف سمنانی تهران،بلوارمرزداران،بلوار لاله،لاله6،پ6 68 نقش آرا فتوگرامتری 1 6400583 عباس سیاح زاده تهران،خ حافظ شمالی،خ رودسر،پ29،همکف ک پ15936 69 نقش آوران ماد زمینی رتبه1 8239841 8246477 تورج نجفیان کرمانشاه،خ کارگر،ده متری بازارشهرستانی،ساختمان معتضدی،پ14،ط2 70 نقش ترسیم میلاد فتوگرامتری رتبه1 8802153 8901982 حجت عاشوری تهران،ضلع شمالی فروشگاه قدس مرکزی،ک پزشکپور،پ11،ط1 71 نقشه برداری دورسنج فتوگرامتری 1 8743005 8757510 سیدکاظم سیدعلیخانی تهران،خ سهروردی شمالی،تقاطع خ استادمطهری،خ باغ،پ35 72 نقشه برداری رایان ترسیم دقیق زمینی رتبه 1 6426986 محمودشاکری تهران،خ جمالزاده شمالی ،پ174،ش9–تقاطع نصرت 73 نقشیه گسترپویا زمینی رتبه2 610884 محمودتاثری اصفهان،خ آب 250،ک شهیدعباس خوش جهان،پ81649 74 نقشه نگار زمینی رتبه2 238501 مرتضی صفوی اصفهان،خ شیخ بهایی،چ اردیبهشت،ساختمان جمالی،ط2،ک پ81349 75 مهندسین مشاور فرا زمین زمینی رتبه2 7632163 7632164 7632165 7533338 7531652 www.farazamin.com email:info@farazamin.com تهران-خیابان شریعتی -پایین تراز بهار شیراز-خیابان نیرو-پلاک7/1             76  هلیل آب   زمینی رتبه2  44599و54740  محمدرضا فهیمی  کرمان،بلوار جمهوری اسلامی،خ امام جمعه،کوچه شماره2،آخرین درب،سمت راست دوستان و همکاران عزیز چنانچه اطلاعی از شرکتهای نقشه برداری دارید جهت رفاه حال نقشه برداران عزیز و یا جویای کار به ما گزارش دهید ... لایک این وبلاگ>>>Top Blog<<<لایک این وبلاگ

/ 0 نظر / 14 بازدید